ماشین کنترلی بزرگ

ماشین کنترلی بزرگ بخشی از ماشین های بزرگ هستند که کوچک ترین آن 1/18 مدل واقعی آن بوده . ماشین کنترلی نام محصولات تفریحی سرگرمی جدیدی هستند که در سال های اخیر طراحی و تولید ان ها بسیار گسترش یافته است و طرفداران بسیار زیادی دارند . ماشین کنترلی بزرگ به کمک یک رادیوکنترل و یا فرمان هدایت و کنترل می شوند و می توانید آن را در محدوده برد رادیویی مجاز به حرکت در آورید .