ماشین اسباب بازی

ماشین های کنترلی به سه گروه ماشین اسباب بازی ، ماشین های نیمه حرفه ای و ماشین کنترلی حرفه ای طبقه بندی می شوند . ماشین اسباب بازی معمولا تا رنج قیمتی 1 میلیون می باشند . ماشین های نیمه حرفه ای از رنج قیمتی 1 تا 4 میلیون هستند و ماشین های تخصصی از رنج قیمتی 4 میلیون به بالا هستند . ماشین هایی را که در این بخش مشاهده می کنید ماشین های کنترلی اسباب بازی بوده و در میان آن ها می توانید مدل های باگی ، دریفت ، افرود و تراک را مشاهده نمایید . در ساخت این ماشین های کنترلی اسباب بازی معمولا از متریالی منعطف تر استفاده شده تا در صورتی که کاربر نتوانست آن را هدایت کند و با جایی برخورد کرد دچار آسیب نشود ، همچنین با توجه به اینکه اوپراتور استفاده کننده این محصولات معمولا کودکان هستند سرعت در نظر گرفته شده در این ماشین ها بیش از 20 کیلومتر نبوده تا در صورتی که کودک نتوانست آن را کنترل کند باعث آسیب به دگیران نشود .