نماد اعتماد الکترونیکی ۲ ستاره

    این نماد به منزله مجاز بدون فروشگاه اینتنرتی جهان آرسی از سمت وزارت صنعت ، معدن و تجارت بوده که موجب می گردد تا کاربران با اعتماد کامل از این مجموعه اینترنتی و حضوری خرید نمایند .

    نماد پایگاه ساماندهی وب سایت های ایران

    logo-samandehi

    این نماد به منزله مجاز بودن و صحت مطالب مندرج در سایت از سمت ستاد ساماندهی وب سایت های ایران می باشد که نشان اعتبار سایت است که با کلیک بر روی آن اطلاعات صاحب امتیاز مشخص می گردد .