نماد اعتماد الکترونیک

این نماد به فروشگاه های اینترنتی اعطاء می شود که از نظر وزارت صنعت ، معدن و تجارت مورد تایید بوده و دارای فعالیتی قانونی در فضای مجازی و اینترنتی باشند و از نظر هویتی به این وزارت خانه احراز شده باشند .

مجوز فعالیت اتحادیه صنایع هوایی و فضایی

این مجوز از سمت اتحادیه صنایع هوایی و فضایی کشور بوده و به منزله مجاز بدون فروشگاه جهان آرسی در زمینه فروش ، تولید و واردات انواع پهپاد غیر نظامی ( کوادکوپتر ) می باشد که علاوه بر آن کاربران می توانند پس از خرید جهت پلاک پرنده خود به صورت قانونی اقدام نمایند .