نوشته‌ها

آماده سازی ماشین های کنترلی

آماده سازی ماشین های کنترلی

آماده سازی ماشین های کنترلی به منظور استفاده هر چه بهتر از ماشین کنترلی و لذت بردن از سرگرمی های جذابی که این گونه وسایل ارائه می دهند توصیه می شود قبل از روشن کردن موتور ها بررسی هایی صورت پذیرد و در صورت نیاز اقدامات لازم ( آماده سازی ماشین…
تفاوت ماشین کنترلی الکتریکی و سوختی

تفاوت ماشین کنترلی الکتریکی و سوختی

تفاوت ماشین کنترلی الکتریکی و سوختی کسانی که قصد دارند ماشین کنترلی خریداری کنند باید به این نکته توجه داشته باشند که انتخاب گزینه مناسب به هیچ وجه کار راحتی نخواهد بود. واقعیت این است که اصطلاحات و عبارات فراوانی در زمینه سیستم های کنترل از راه دو…