3DR SOLO BATTERY باتری مخصوص کوادکوپتر سولو تری دی می باشد ، این باتری تنها برای کوادکوپتر 3DR SOLO کاربرد دارد ، شما می توانید با تهیه 3DR SOLO BATTERY مدت زمان پروازی خود را افزایش دهید . 3DR SOLO BATTERY یک باتری از نوع لیتیومی می باشد .